Tedariksepeti.com'a HOŞGELDİNİZ Ücretsiz Üye Ol! | Üye Girişi
en es de
Bizimle Yurtdışına Açılın!
Zaten Üyeyim
Üye Girişi
 

Kullanım Koşulları


İşbu sözleşme, bu web sitesi üzerinden ürün, mal, hizmet alımı ve satımı konusunda teklif vermek, reklam yapmak ve satın alma ilanı yayınlatmak üzere faydalanmak isteyen bireysel ve ya kurumsal bazda kullanıcı üyelerin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

DİKKAT: BU SİTEYİ KULLANMADAN ÖNCE, LÜTFEN BU KOŞULLARI DİKKATLE OKUYUN. BU WEB SİTESİNİ KULLANMANIZ, BU KOŞULLARI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. BU KOŞULLARI ("KOŞULLAR") KABUL ETMİYORSANIZ, BU SİTEYİ KULLANMAYIN.

1. Sitenin Kullanımı

1. Bu web sitesi yönetimi tarafından gerekli kullanıcı adı, şifre gönderildikten ve site yönetimi onaylandıktan sonra üyelik işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Kullanıcı tarafından sağlanan bilgi ve belgelerin yeterli görülmemesi halinde üyelik başvurusunu reddedebilir.

2. Her bir kullanıcı şifre ve kullanıcı adı ile sadece bir tek kişi ve ya kurum için işlem yapma hakkına sahiptir. Aynı kullanıcı adı ve şifre birden fazla kişi ve ya kurum için kullanılamaz. Bu olayın tespiti halinde kayıtlı üyenin üyeliği durdurulabilir.

3. Size sağlanmış olan kullanıcı adı ve şifrenin gizliliği tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Sizin hesabınızla yapılan herhangi bir işlem , ister bilginiz dahilinde ya da dışında başkaları tarafından yapılmış olsun tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Hiçbir koşulda bu web sitesi çalışanı veritabanımızda kayıtlı şifrenizi göremez ve sizden şifrenizi söylemenizi isteyemez, böyle bir durumla karşılaşırsanız bu talebi kesinlikle reddediniz.

4. Bu Web Sitesi ürün, mal, hizmet alımı ve satımı konusunda teklif vermek ve satın alma ilanı yayınlatmak üzere faydalanmak isteyen bireysel ve ya kurumsal bazda kullanıcılara yöneliktir. Bu web sitesinin başka sıfatla sorumluluğu bulunmamaktadır. Web sitesi üzerinden yapılan işlemlerde taraf sıfatı bulunmadığından yapılan işlemlerden doğan hak ve yükümlülüklere ilişkin herhangi bir bağlılığı olmayacaktır.

5. Yükümlülüğün Sınırlandırılması:

BU WEB SİTESİ, KULLANICILARI VE YA BU SİTEDE BELİRTİLEN DİĞER ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR, BU SİTENİN, BU SİTEYE BAĞLI HERHANGİ BİR DİĞER WEB SİTESİNİN VE YA BU SİTELERİN HERHANGİ BİRİ VE YA TÜMÜNDE BULUNAN MALZEMELER VE YA BİLGİLERİN KULLANIMI, KULLANILAMAMASI VEYA KULLANIMININ YOL AÇTIĞI SONUÇLAR NEDENİYLE, GARANTİ, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL VEYA HERHANGİ BİR DİĞER HUKUKİ SEBEBE DAYANDIRILSA BİLE VE BU TÜR HASARLARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞININ BİLDİRİLİP BİLDİRİLMEMİŞ OLMASINDAN BAĞIMSIZ OLARAK (KAR KAYIPLARI, KAYIP VERİLER VEYA İŞ DURUMLARI KAYNAKLI OLANLAR DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN) HİÇBİR ZARAR, ZİYAN VE TAZMİNAT TALEBİNDEN YÜKÜMLÜ VE SORUMLU OLMAYACAKLARDIR.BU SİTEDEKİ MALZEME VE YA BİLGİLERİ KULLANMANIZ, DONANIM VEYA VERİLERİNİZDE SERVİS, ONARIM VEYA DÜZELTME GEREKSİNİMİ ORTAYA ÇIKARDIĞI TAKDİRDE, TÜM İLGİLİ GİDERLER SİZE AİT OLACAKTIR.

6. Kullanıcı vereceği bilgilere ilişkin olarak hukuki mevzuata uygun hareket edeceğini ve doğan yükümlülükler başta olmak üzere bu konudaki tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

7. Kullanıcı ismi ve şifre güvenliği ilgili hususlar tamamen Kullanıcı sorumluluğundadır. Bu yönde meydana gelmiş olaylar neticesinde kendilerinin ve/ve ya üçüncü kişilerin uğradığı ve ya uğrayabileceği zararlardan bu web sitesinin bir sorumluluğu yoktur.

8. Bu Siteye ve ya bu Siteden, herhangi bir yasadışı, tehdit edici, iftira içeren, lekeleyici, müstehcen, pornografik ve ya herhangi bir yasayı ihlal eden başka malzemeler postalamanız ve ya aktarmanız yasaktır. Bu gibi durumlarda doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

9. Satılan ürünün, hizmetin hatalı, eksik ve ya satış, satın alma ilanında taahhüt edilen kalitenin altında olması, satım sözleşmesinin akdi, malın teslimatı ve satım sözleşmesinden doğan tüm vergisel ve mali yükümlülükler de dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerden kullanıcılar sorumludur.

10. İşbu sözleşme bu web sitesinin herhangi bir sebeple yayınının durması, durdurulması halinde durma süresince askıda addolunur. Sözleşme web sitesinin yapılan faaliyetin kendisi tarafından sona erdirilmesi halinde ise kendiliğinden sona erer.

11. Kişisel olarak tanımlanabilen ve Gizlilik Bildirisi kapsamındaki bilgiler ve ticari işlemlerle ilgili bilgiler dışında bu Siteye ilettiğiniz her tür malzemenin herhangi birinin mülkiyeti altında olmadığı varsayılacaktır. Bu iletilerle ilgili hiçbir yükümlülük üstlenmeyecektir. Bu İletileri ve bu iletilerin içinde var olan tüm veri, resim, ses, metin ve diğer malzemeleri ticari veya ticari olmayan amaçlarla serbestçe kopyalayabilecek, ifşa edebilecek, dağıtabilecek, başka bir şeye ilave edebilecek veya başka türlü kullanabilecektir.

12. Bu site üzerindeki başka Web sitelerine erişim bağlantıları (linkler), yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla sunulmaktadır. Bu üçüncü partilerce işletilen sitelerin tümünü incelememiştir ve bu siteleri ve ya içeriklerini denetlememektedir ve bunlardan bu site sorumlu değildir.

13. Kullanıcılar, sistem dahilinde kayıtlı bilgilerinin değiştirilmesi ,düzeltilmesi ve web sitesinden kaldırılması gerekliliği olduğunda bu hususlarda bu web sitesini bilgilendirirler. Sourcing@lccsuppliers.com

İlgili bildirim üzerine sistem içinde gerekli değişiklikler yapılır. Kullanıcının vermiş olduğu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri bildirmemesinden kaynaklanan her türlü zarardan dolayı sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır. Bu web sitesinin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

14. Bu site de sağlanan hizmetler doğrultusunda kullanıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, bu site arabulucu ve ya hakem olarak görev almaz.

15. Bu site,siteni içeriğinin doğru ve tam olduğunu beyan etmemektedir, bu Sitedeki malzemelerde bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Bu Sitedeki malzemeler eski olabilir; bu Sitedeki malzemeleri güncelleştirmeyi taahhüt etmemektedir. Bilgilerin güncellenmesi için sourcing@lccsuppliers.com.

16. Kullanıcı profili değerlendirme(yıldız) ve yorum sistemi, güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, tarafların birbiri hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen kullanıcıların inisiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcı profiline yeni yorumlar girme hakkı ve yetkisi sadece kullanıcılara ve yönetime aittir. Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken Kullanıcıların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen kullanıcıya aittir. Bu web sitesi kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.

17. Kullanıcı profili değerlendirme(yıldız) ve yorum sisteminde kullanıcılar hizmetlerin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri baz alarak değerlendirme yapacaklardır. Bu web sitesi kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir. Kullanıcı profili değerlendirme(yıldız) ve yorumların silinmesi için sourcing@lccsuppliers.com

2. Üyelik

1. Satınalma yetkisine sahip üyeler, üyelik türüne göre satın alma ilanlarını site de yayınlama hakkına sahiptirler ve kendilerine gelen tekliflere cevap verip vermemekte, değerlendirip değerlendirememekte özgürdürler.

2. Tedarik yetkisine sahi üyeler, üyelik türüne göre istedikleri satın alma ilanına teklif verebilirler. Bu sitede satıma arz ettiği ürünün mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve ürünün kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki ve ya diğer engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Satılan ürünün, hizmetin hatalı, eksik ve ya satış, satın alma ilanında taahhüt edilen kalitenin altında olması bu sitenin sorumluluğunda değildir.

3. Ücretlendirme

Bu site ücretlerini sitenin üyelikle ilgili bölümünde ilan edecektir.

4. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

5. Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yapılan Değişiklikler

Bu sözleşme de yapılan değişiklikleri önceden bilgi vermeden değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

7. Kullanıcı Sözleşmesinin Feshi

İşbu sözleşme kullanıcı siteye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.Kullanıcının aktif üyeliği kendi isteğiyle bittikten sonra sözleşme sona erer.

İşbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda tek taraflı olarak feshedebilecek ve sitemizin uğradığı tüm zararları kullanıcı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

8. Ek Bilgiler

Lütfen sorularınız için bizimle iletişeme geçiniz.

sourcing@lccsppliers.com

Cu5155.5 ($)
Eur 1.11 ($)
Zn1773.5 ($)
Kullanıcı Bildirimleri
 • iNNE Metal Works - Custom die cast parts and components email: pm@inne-metalworks.com, website: www.inne-metalworks.com
 • iNNE Metal Works - Custom die cast parts and components email: pm@inne-metalworks.com, website: www.inne-metalworks.com
 • iNNE Metal Works - Custom die cast parts and components email: pm@inne-metalworks.com, website: www.inne-metalworks.com
 • Doğa Makina ith. ihr - pin bushing Rolling Mill - Forming Roll - Ring - Pulley
 • Doğa Makina ith. ihr - pin bushing Rolling Mill - Forming Roll - Ring - Pulley
 • Doğa Makina ith. ihr - pin bushing Rolling Mill - Forming Roll - Ring - Pulley
 • Doğa Makina ith. ihr - pin bushing Rolling Mill - Forming Roll - Ring - Pulley
 • Doğa Makina ith. ihr - pin bushing Rolling Mill - Forming Roll - Ring - Pulley
 • Boger Mechanical Technology Co.,Ltd - Boger Mechanical Technology Co.,Ltd specialized in precision CNC Machining and injection molding service please view our website: www.boger3m.com
 • Boger Mechanical Technology Co.,Ltd - Boger Mechanical Technology Co.,Ltd specialized in precision CNC Machining and injection molding service please view our website: www.boger3m.com
 • Mammon Technologies LLP - Please visit our electronic shop for discounted prices on our products. http://www.gmradar.com/store/c1/Featured_Products.html
 • Orjinal Metal Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. - Orjinal Metal has been a leading manufacturer of brass billet, brass rods and brass profiles in Turkey since 1970. With non-ferrous products manufacturing origins for over 45 years prior to this, it means we know metals and the industry better than most. Our core-business is metal, particularly brass semi-products as copper alloy.
 • Orjinal Metal Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. - Orjinal Metal has been a leading manufacturer of brass billet, brass rods and brass profiles in Turkey since 1970. With non-ferrous products manufacturing origins for over 45 years prior to this, it means we know metals and the industry better than most. Our core-business is metal, particularly brass semi-products as copper alloy.
İş Ortaklarımız
Gold/Silver Üyelik
Gold Üyelik
- Sınırsız Ürün Tanıtımı
- Silver Üye Üzerinde Görüntülenme
- Firma Profili Değerlendirme ve Yorum Yapabilme
Satın Al | Avantajları

Silver Üyelik
- 5 Adet Ürün Tanıtımı
- Standart Üye Üzerinde Görüntülenme
- Firma Profili Değerlendirme ve Yorum Yapabilme
Satın Al | Avantajları
Blog

PayPal Güvencesiyle
Niçin Tedariksepeti.com
* Tüm Satınalma İşlemlerinizi Malzeme/İşçilik/Sevkiyat/Paketleme/Kalıp Fiyatları Şeklinde Detaylı Olarak Görebilirsiniz.
* Satınalma Mühendislerimiz Özellikle Doğu Avrupa Olmak Üzere Maliyet Avantajını Yakalamak için Çalışmaktadır.
* Aldığınız Teklifleri Saklayabilir ve İstediğiniz Zaman İnceleyebilirsiniz.Talebinize Gelen Teklif Sayısını Görebilirsiniz.
Maliyetleri Düşürmenin En Kolay Yolu
Düşük Maliyetli Ülkelerden Satın Alma Yapabilmektir.

Güncel Sac Fiyatları 29.03.2023

 
İthal
Doğu Avrupa
Erdemir
Türkiye
Hot Rolled (HR-S235 JR)
590$
560$-580$
Cold Rolled (DC01)
710$-720$
680$-690$
Hot Rolled Pickled (DD11)
670$-680$
640$-650$
Hot Dip Galvanized (DX51-D+Z100)
720$-720$
670$-700$